Jdi na obsah Jdi na menu

,,Sláva nazdar výletu...“


8) VÝLETY,LOUČENÍ S MŠ


Škola v přírodě – děti se budou adaptovat na prostředí bez rodičů, přizpůsobí se novému. Naučí se větší samostatnosti v sebeobsluze, hygieně. Zaměříme se na rozvoj soutěživosti, skupinovou činnost, rozvoj vůle, vytrvalosti.
Využijeme podněty z přír. prostředí – přirozené pozorování okolní přírody a života v ní, vycházky po okolí. Budeme sledovat přírodní děje, přírodu živou i neživou, rostliny a živočichy, krajinu, její ráz a proměny. Zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných dovedností a pracovních činností.
Děti se naučí rozlišovat aktivity a činnosti, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat a které poškozovat. Všímat si nepořádku a škod, upozornit na ně (chránit přírodu v okolí a živé tvory).Vnímat, že svět přírody je nekonečně pestrý a různorodý, všímat si změn a dění. Chovat se bezpečně ve známém i neznámém prostředí.
Děti budou tvořit a konstruovat z různých materiálů, přírodnin – šišky, větvičky, listí, vhodné bobule.
Budeme sledovat počasí, podnebí, děti si upevní znalosti o roč.období.
Upevní si kamarádské vztahy,lásku k přírodě.

 

zpět