Jdi na obsah Jdi na menu

,,Padá listí zlaté,rudé,je ho plná zahrada..“


3) LISTÍ

Pozorovat změny v přírodě, počasí, na polích i na zahradách.Rozeznávat různé ovoce a zeleniny, ochutnávat, kreslit i modelovat. Rozlišovat změny v barvě listí, procvičovat  barvy.
Sbírat při pobytu venku různé přírodniny – kaštany, žaludy, šišky, kamínky, listí…a budeme s nimi pracovat. Zvířátka z kaštanů, korálky, panáčci, Podzimáček z listí, mozaiky. Lepit a zdobit listy, zároveň si všímat tvaru, velikosti,barvy.
Na zahradě pomáhat s úklidem listí,větviček – i za pomoci rodičů v odpolední akci, při ohni a opékání buřtů.

Učit se mít rád přírodu a vše, co sní souvisí. Správně se chovat, nic neničit, chránit. Třídit odpad do krabic v MŠ a společně ho likvidovat.Vytvářet elementární povědomí o širším přírodním prostředí – o jeho rozmanitostech, neustálých proměnách. Loučení s podzimem, oslava u dubu na šk.zahradě. Děti tvoří z listí a přírodnin korále, řetězy a ozdobí strom. Začíná uvedení do adventního času.                                                                               
                                         
Sledovaný cíl:
- rozvoj tvořivosti
- posilování přirozených poznávacích citů
- rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám

Činnosti a příležitosti:
- záměrné pozorování běžných objektů a předmětů, určování a pojmenovávání jejich vlastností / velikost, barva, tvar, materiál, chuť, vůně, zvuky/ jejich charakter. znaků a funkcí /
- motivovaná manipulace s předměty, zkoumání jejich vlastností
- volné hry, spontánní hra, experimenty s materiálem  a předměty

Očekávané výstupy :
- poznat a pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
- zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité / odhalovat  podstatné znaky, vlastnosti předmětů , nacházet společné znaky, podobu a rozdíl, charakterist. rysy předmětů či jevů, atd.

 

zpět