Jdi na obsah Jdi na menu

,,Na zahradu zajdeme,raz,dva,co tam asi najdeme, raz,dva,tři..“


2)ZAHRADA

Vytvářet pozitivní vztah k místu a prostředí, kde dítě žije,učit se sounáležitosti s živou i neživou přírodou.

Pozorovat změny v přírodě během celého roč.období. Seznámit se s některými pracovními a pěstitelskými činnostmi – péče o záhonky,sbírání jablíček,hrabání listí..Pozorovat stromy,keře v průběhu roku, všímat si změn, umět je pojmenovat. Seznámit se s některým zahradním nářadím – hrábě,motyčka. Pozorovat a rozlišovat vše,co na zahradě roste –,borovička, smrk, třešeň, jabloň, houby – hřiby, muchomůrky.
Sbírat a využívat ke hrám šišky, větvičky, žaludy. Také skluzavky, houpačky, průlezky, hračky na písek i na trávu – sekačky, kolečka, kočárky.
Starat se o krmítka a pozorovat ptáčky celý rok – sojky, straky, sýkorky, vrány.Také veverku, naši čiperku.
Využívat zahradu celoročně – v zimě, v létě.V zimě se učíme stavět sněhuláky,jezdíme na bobech,děláme pokusy se sněhem.
Budeme si hrát bezpečně a pro radost.

Sledovaný cíl :

- rozvoj a užívání všech smyslů
- osvojit elementární poznatky o zdraví
- poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření

Činnosti a příležitosti :

- smyslové a psychomotorické hry
- konstruktivní, hudebně pohybové činnosti.
- příležitosti směřující k ochraně zdraví
- činnosti směřující ke zdravému živ. stylu / výživa, pitný režim, pohyb/
- běžné každodenní setkávání s pozit. vzory vztahů a chování                                                                                                                     

Očekávané výstupy :
- osvojit si elementární poznatky o blízkém okolním prostředí, které je pro dítě zajímavé, blízké, pochopitelné a využít je k dalšímu učení
- mít povědomí o širším přír. prostředí a jeho dění v rozsahu praktic. zkušeností dětí a ukázek
- všímat si změn v okolí
- pomáhat pečovat o přírodní prostředí
- rozlišovat aktivity, které mohou přírodní prostředí podporovat
- chápat element. prostorové, časové pojmy
- orientovat se v rovině, v prostoru, čase
- pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno

 

zpět