Jdi na obsah Jdi na menu

,,Hody,hody doprovody,dejte vejce malovaný…“


7) VELIKONOCE


Děti se seznámí s tradiční oslavou jara, oživí si zvyklosti související s tímto obdobím. Pranostiky, koledy, velik.symboly – vejce, beránek, zajíček, velik.pečivo, jarní mláďata, velik.pomlázka. Děti se naučí rozlišovat různý materiál a jeho typické vlastnosti – bramborová tiskátka, práce s voskem, těstem,výfukem a různé techniky skládání papíru.
Seznámí se s pojmy spojenými s velik.svátky – zelený čtvrtek, velký pátek, bílá sobota, velik.neděle a pondělí.                                    
Naučíme se velik.koledy, písně, říkadla.Zacházet opatrně s křehkým materiálem, různě ozdobit vejce.Vyrobit jednoduché dárky z papíru a výfuků, radovat se z toho, co umíme.
Umět chodit ,,po koledě“.
Nacházet další informace v knihách, encyklopediích.

Sledované cíle:
- vytváření element. povědomí o širším přírodním, kulturním prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách
- poznat některé znaky jara, přílet ptáků, zvířata a mláďata
- pochopit, že změny způsobené lidskou činností mohou přírodě pomoci, ale také uškodit
- vytváření základů pro práci s informacemi, práce s encyklopediemi
- rozvoj řečových schopností
- vytvářet element. povědomí o prostorových časových pojmech
- rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání

Činnosti a příležitosti:

- přirozené pozorování přír. okolí, života v něm
- sledování a poznávání změn v přírodě, rozmanitosti přírody
- práce s liter. texty s obrázkovým materiálem, využití encyklopedií
- samostatný řečový projev na určité téma
- praktické činnosti( pokusy, zkoumání, manipulace)
- ekohry
- zachytit a vyjádřit své prožitky (slovně, výtvarně, pomocí hudby, hudebně pohybovou či dramat. improvizací apod.)

Očekávané výstupy :

- orientovat se v známém prostředí  a okolí( doma, v MŠ, v blízkém okolí)
- mít povědomí o kulturním, přirozeném prostředí v rozsahu prakt. zkušeností)
- poznat a pojmenovat některé ptáky, rostliny, zvířata, mláďata.
- chápat prostorové a elementární časové pojmy
- přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým.

 

zpět